Inleiding

Al sinds 1980 wordt er vanuit Venray in groepsverband deelgenomen aan bedevaarten naar Lourdes, waar in 1835 Maria aan Bernadette Soubirous verschenen is.

Deze bedevaarten worden georganiseerd door de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten (OLB). Sinds het najaar van 2015 biedt de stichting deze reizen aan onder de naam Huis voor de pelgrim.

Doelstelling

Het doel van Stichting Lourdeswerk Venray eo is het verzorgen van een onbezorgde reis naar Lourdes. Zij leidt en begeleidt groepsbedevaarten naar Lourdes en wil de pelgrims een waardevolle reis laten beleven omringd door (medische) zorg en aandacht.

Concrete plannen

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel:

  • Het leiden en begeleiden van pelgrims op hun bedevaartsreis naar Lourdes;
  • Het geven van informatie en andere praktische hulp aan mensen die aan deze reis deelnemen of dit overwegen;
  • Zonder winstoogmerk gelden bijeen brengen ten behoeve van mensen voor wie het niet mogelijk zou zijn om zonder extra steun deze bedevaart te maken;
  • Pelgrims financieel ondersteunen om de bedevaart naar Lourdes te kunnen verwezenlijken.

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door het geven van informatie over de reizen naar lourdes:

  • 1 of 2x per jaar, medio mei en/of september organiseren wij een groepsbedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen hiervoor starten het jaar daarvoor in oktober/november.
  • Zodra de nieuwe datums bekend zijn wordt dit kenbaar gemaakt op onze website, op facebook en de regionale nieuws- en dagbladen.

We verspreiden in de regio ook flyers met informatie over onze stichting.

  • We plaatsen regelmatig berichten over de aanstaande reizen en over Lourdes op onze facebookpagina.
  • We laten ons gezicht regelmatig zien bij mogelijke pelgrims. Hierbij richten wij ons de komende jaren met name op de plaatselijke KBO’s.

Het onderhouden van contacten met geïnteresseerde pelgrims, om samen met hen de reis te bespreken en het inschrijfformulier in te vullen.
Enkele weken voor vertrek organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst, want wij nemen als groep deel aan de bedevaart naar Lourdes.
Na afloop organiseren we ook nog een reuniebijeenkomst.

Het onderhouden van contacten met, c.q. het werven van, vrijwilligers die tijdens de bedevaart de zorg kunnen verlenen die eventueel nodig is en/of de rolstoelen duwen.


Het bijeen brengen van financiële middelen:

  • Inkomsten door collectes, schenkingen en baten. Gezien het feit dat de stichting de ANBI status heeft, zijn giften aftrekbaar bij de belastingopgave.

Het onderhouden van contacten met het Huis voor de Pelgrim.
Naast het verzorgen van bedevaarten naar Lourdes houdt Stichting Lourdeswerk Venray e.o. zich ook bezig met het in stand houden van de Lourdesgrot in Venray. Dit in nauwe samenwerking met Herman Elbers uit Venray.

Het bestuur komt voor het organiseren van alle activiteiten minimaal vier keer per jaar bij elkaar. En indien nodig wonen bestuursleden landelijke of regionale bijeenkomsten over Lourdes bij.

Slotwoord

Stichting Lourdeswerk Venray e.o. kan een beroep doen op een enthousiaste groep vrijwilligers die samen met hen zorgen voor een waardevolle en onbezorgde reis van onze pelgrims.

Wij zijn alle vrijwilligers dan ook zeer dankbaar voor hun waardevolle bijdrage.