over ons

Organisatie

De stichting verzorgt een of meerdere keren per jaar bedevaarten naar Lourdes. Via de inzameling van oud papier, giften en donaties wordt geld ingezameld om mensen die niet in staat zijn de reissom te bekostigen, tegemoet te komen middels een korting. De stichting zorgt ook voor vrijwilligers om mensen die zorg en/of begeleiding nodig hebben terzijde te staan.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KVKV: 12046987.

Ze heeft de ANBI status, d.w.z. dat giften een aftrekpost vormen voor de belasting. Het RSIN is 810586241.


Het bestuur

Correspondentie-adres: De Vlies 20

                                               5814AH Veulen


Facebook: Stichting Lourdeswerk Venray en omstreken.

Website: www.lourdeswerkvenray.nl

IBAN: NL 21 INGB 0667071261

Voorzitter

Dhr. G. Karels, tel: 06-14872043 of 0478-582849

Secretaris

Mevr. M. Philipsen 

06-15141726

Penningmeester

Dhr.L.P.M. Pouwels, tel: 06-39081416 

Bestuurslid

Mevr. J.C.L.M. Guelen, tel: 06-11585147

Dhr. H. Albers

06-27590395


Beleid

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Lourdeswerk Venray e.o. Besluiten worden gezamenlijk genomen en vastgelegd in de notulen.

Beloningsbeleid:

Stichting Lourdeswerk Venray e.o. heeft geen medewerkers in loondienst. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding (zoals reiskostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of andere verplichtingen die in relatie staan met de stichting Lourdeswerk Venray e.o.).

Financiële verantwoording:

Het financieel jaarverslag van Stichting Lourdeswerk Venray e.o. kan opgevraagd worden bij het secretariaat van onze Stichting.

Vragen over onze stichting? 

  • Telefoonnummer: 06 15141726
  • E-mail: info@lourdeswerkvenray.nl
  • De Vlies 20
    5814AH Veulen